OV709 - De hemel vertelt

strofe 1

De hemel vertelt van Gods heerlijkheid,
het uitspansel spreekt van Zijn macht.
De dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht aan de volgende nacht.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

refrein

Halleluja, God van de hemel,
God van de aarde.
Halleluja, God van het land en de zee.

Halleluja, God van de dieren,
God van de mensen.
Halleluja, alles getuigt met ons mee.

strofe 2

De schepping verkondigt Zijn majesteit,
de zee bruist van blijdschap voor Hem.
De regenboog spreekt van Zijn grote trouw,
de bergen verheffen hun stem.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

brug

God heeft vanaf het begin van de tijd
zichtbaar gemaakt dat Hij leeft.
Hij toont Zijn kracht en Zijn goddelijkheid
in wat Hij geschapen heeft