OV708 - Hoe groot is Uw trouw, o Heer

strofe 1

Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.

Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.

refrein

De Hemel juicht, uw Kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

strofe 2

Alles verandert,
maar U blijft gelijk;
uw koninkrijk kent geen eind.

En wat U beloofd hebt,
dat zult U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.

brug

Van generatie tot generatie
nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
die was, die is en die komt.