OV707 - Met diep ontzag

strofe

U bent mooier dan ik kan omschrijven
of vatten in een woord
te wonderlijk om te begrijpen
als niets ooit gezien of ooit gehoord

brug

Wie doorgrondt uw oneindige wijsheid
wie de liefde die U ons betoont?
U bent mooier dan ik kan omschrijven
Majesteit die zit op de troon

refrein

En met diep ontzag aanbid ik U
Met diep ontzag aanbid ik U
Heilig God, ik zing mijn loflied nu
met diep ontzag voor U