OV704 - O kerk, sta op

strofe 1

O kerk, sta op,
met wapenrusting aan;
stel je op als Christus' leger.
Wie zwak is, kom
en zeg nu: 'ik ga staan
in de kracht die God wil geven.'

Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt
wie gevangen zit in 't duister.

strofe 2

De oorlog woedt
niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard
dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.

Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in Zijn hand;
want Christus krijgt
de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als Zijn erfdeel.

strofe 3

Kom, zie het kruis
waar liefde recht ontmoet,
waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt
vertrapt onder Zijn voet,
Jezus is als Heer verrezen!

De grote steen is weggedaan,
en Christus, Hij is opgestaan,
Zijn zegetocht
duurt voort tot aan die dag
dat elk oog en hart Hem zien zal.

strofe 4

Kom, Heil'ge Geest,
geef kracht voor elke stap,
laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij
de wedloop om de prijs
te ontvangen in de hemel.

De heiligen uit vroeger tijd
getuigen van Zijn majesteit.
En wij zien uit,
verlangend naar de dag
dat wij delen in zijn luister.

strofe 5

Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in Zijn hand;
want Christus krijgt
de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als Zijn erfdeel.
want Christus krijgt
de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als Zijn erfdeel.