OV702 - De God die eeuwig leeft

strofe

Er is kracht voor wie hopen op de Heer;
wij hopen op de Heer,
ja, wij hopen op de Heer.
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer;
wij hopen op de Heer,
ja, wij hopen op de Heer.

De God die troont voor eeuwig;
de hoop die onze redding is

refrein

U bent de God die eeuwig leeft.
De God die eeuwig leeft.
U raakt niet moe of uitgeput, Heer.
U bent de zwakke tot een schild,
U sterkt en troost wie lijdt.
U tilt ons op met arendsvleugels.