OV701 - Hoor de roep van de Koning

strofe 1

Hoor de roep van de Koning,
kijk omhoog naar de Zoon.
Laat je loflied als reukwerk zijn
dat opstijgt voor zijn troon;
want Gods rijke genade
wordt in Christus betoond
aan eenieder die in Hem gelooft.

strofe 2

Hoor de roep van de Koning,
om te leven in 't licht;
om als Christus te dienen,
heilig voor Gods aangezicht.
Om rechtvaardig te leven,
steeds in zijn liefde één;
zo wordt Christus zichtbaar
door ons heen.

refrein

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want Uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
verlossing in Jezus' naam!

strofe 3

Hoor de roep van de Koning;
breng verlorenen thuis,
want God toont zijn ontferming
in het wonder van het kruis.
Breng vergeving en vrede;
bied de wereld weer hoop,
totdat elke tong zijn Naam verhoogt.