OV699 - Ik weet: Hij leeft

strofe 1

Wij hebben hoop die zeker is
en altijd onveranderd blijft.
Wij hebben Jezus als een vriend
die in de hemel voor ons pleit.

Wij zijn verankerd in die hoop;
zijn bloed heeft ons een weg bereid
tot in het Vaderhart van God,
tot voor zijn troon van heerlijkheid.

Wij zien Hem nu;
verheven en groot,
Hij won van de dood.

refrein

Ik weet: hij leeft,
Jezus leeft vandaag
en regeert in heerlijkheid.

Ik weet: hij leeft,
wij zullen Hem zien.
Halleluja,
Ik weet: Hij leeft.

strofe 2

Hij heerst als koning op de troon,
de Vaders eerstgeboren Zoon.
De schepping hunkert naar zijn stem.
Als hij komt, lijken wij op Hem.

Wij zien Hem nu;
verheven en groot,
Hij won van de dood.

brug

Wij zien Hem nu in majesteit,
verheven boven het heelal.
Maar spoedig komt een nieuwe tijd,
waarin de schepping juichen zal.