OV696 - Onvoorstelbaar

strofe 1

Onvoorstelbaar, ontzagwekkend,
onvolprezen bent U.
Onaantastbaar, onverslaanbaar,
overwinnaar bent U.

refrein

U, de Koning, wil ik prijzen,
met mijn stem U eer bewijzen.
U, Heer Jezus, wil ik geven
wat U toekomt;
neem mijn leven.

strofe 2

Lovenswaardig, levenskrachtig,
Leeuw van Juda bent U.
Allerhoogste, alomvattend,
God almachtig bent U.