OV693 - U houdt me vast

strofe 1

God, voor U is niets onmogelijk;
hoe ongelofelijk,
U heeft alles in de hand.
U bent God en trekt uw eigen plan.
U bent voor niemand bang,
voor niets en niemand bang.

refrein

U houdt mij vast, U geeft me moed
om door te gaan als ik niet durf;
ik wil van U zijn.
U geeft me kracht,
U bent de vaste grond
waarop ik stevig sta;
ik wil van U zijn,
voor altijd van U zijn, o God.

strofe 2

Grote God, U bent uitzonderlijk
en ondoorgrondelijk;
U biedt uw liefde aan.
Wie ben ik dat U mij ziet staan,
U met mij om wilt gaan?
Ik kan U niet weerstaan.

brug

Onweerstaanbaar,
onweerstaanbare God.
Onweerstaanbaar,
onweerstaanbare God.