OV692 - U bent mijn Schild

strofe 1

Mijn Heer zal ik altijd prijzen.
Mijn God ik vertrouw op Hem.
Hij heeft mij verlost van angsten
en Hij plaatst mijn voeten op een rots.

Dus ik wankel niet
en ik zeg tot de Heer:

refrein

U bent mijn Schild, mijn kracht,
mijn Erfdeel, mijn sterke Held.
Mijn Schuilplaats, mijn Vesting,
mijn Helper in de nood
U bent nabij.

strofe 2

Wie heb ik in de hemel buiten U?
Ik verlang niemand anders naast U.

U verheugt mijn ziel
en ik zeg tot de Heer:

slot

U bent mijn Schuilplaats,
Helper in de nood.