OV690 - Hij leeft voor eeuwig, amen!

strofe 1

Zing het overal,
een lied van overwinning.
De God van onze redding
kocht ons vrij!

Dood waar is je macht?
Nu is de vloek verbroken,
het lege graf staat open.
Kom en zie!

refrein 1

Jezus leeft, Hij leeft,
Hij leeft, halleluja!
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam.
Hij leeft, Hij leeft,
Hij leeft, halleluja!
Hij leeft voor eeuwig, amen.

strofe 2

Ik zing met heel mijn hart:
de Zoon van God almachtig,
zo heilig en zo krachtig
redde mij!

Nu dreigt de dood niet meer,
omdat Hij mij bevrijdde.
Niets kan mij nu nog scheiden
van mijn Heer!

refrein 2

Ik leef, ik leef,
ik leef, halleluja!
Ik leef, eer en glorie aan het Lam.
Ik leef, ik leef,
ik leef, halleluja!
Ik leef voor eeuwig, amen.

brug

Waardig is het Lam,
waardig onze eer.
Waardig is de Zoon,
die de dood verslagen heeft.
Kom en roep het luid,
dans en zing het uit.
Waardig is de hoogste Koning.