OV686 - God is hier

strofe 1

Uw nabijheid vernieuwt en geneest,
er stroomt nieuw leven
voor lichaam, ziel en geest.
God van wonderen,
God van het onmoog'lijke is hier.
God is hier.

refrein

God is hier, maakt gebroken harten weer blij,
(v) Kom en wees blij
God is hier, en wie ziek is richt Hij op.
(m) Machtig God is Hij
God is hier, zeg als zwakke: ik ben sterk.
(v) Zeg als zwakke: ik ben sterk

God is hier, met wonderbare kracht.

strofe 2

Uw nabijheid die brengt mij tot rust,
en maakt mij steeds meer
van uw heiligheid bewust.
God zo wonderlijk,
God de Almachtige is hier.
God is hier.

slot

God is hier;
Hij is hier bij ons,
met wonderbare kracht.