OV682 - U, de Leeuw van Juda

strofe 1

U, de Leeuw van Juda
en Gods offerlam,
dat verhoogd in de hemel
voor eeuwig heersen zal,
komt terug op die dag,
waar de aarde op wacht
en dan brengt U de volkeren samen.

En het oog van de wereld
zal dan zijn gericht
op de Mensenzoon,
die wijs en rechtvaardig
in liefde regeert
op zijn Vaders troon.

refrein

En de hemel roept uit:
Eer het Lam,
dat de zonde der wereld op zich nam.
En de aarde die juicht:
U regeert
als de koning der koningen,
eeuwige God.

strofe

Met een tweesnijdend zwaard
en een schild in de hand
is ons hart vol van vuur,
dat onuitblusbaar brandt.
't Was uit liefde, dat Jezus
als Lam werd geslacht
en nu brengt Hij de volkeren samen.

Heel de wereld moet horen,
dat Hij werd gekruisigd,
de Mensenzoon,
afgedaald in de hel,
toch verheven als Heer
op zijn Vaders troon.