OV681 - Hosanna

strofe 1

Ik zie de grote koning
vol glorie en met vuur omringd;
de aarde beeft, de aarde beeft.
Ik zie Hem in zijn liefde;
onze zonden wast Hij weg.
En ieder zingt
en ieder zingt:

refrein

Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.

strofe 2

Ik zie een generatie
opstaan in gehoorzaamheid,
met puur geloof, met puur geloof.
Ik zie een grote doorbraak,
opgewekt door ons gebed;
we knielen neer, we knielen neer.

brug

Genees mijn hart en maak mij rein,
ontsluier het geheim van Uw heerlijkheid.
Leer mij hoe ik liefheb, Heer
zoals U mij.

Raak mijn hart met wat U raakt,
alles wat ik ben is voor U gemaakt
op mijn weg van aards bestaan
naar eeuwigheid.