OV680 - Mijn Redder

strofe 1

Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt.
Geef Uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een Redder,
de hoop van de volken.

refrein

Mijn Redder bergen moeten wijken
voor Zijn geweldige kracht,
Zijn geweldige kracht.
Als Redder, grote Overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

strofe 2

Neem mij zoals ik ben, Heer,
met al mijn angst en falen.
Vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.

brug

Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
Jezus, laat Uw licht
aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.