OV678 - God van het licht

strofe

God van het licht,
U schittert in uw heerlijkheid.
Eeuwige God,
U fonkelt in uw pracht.

God van het licht,
uw stralende aanwezigheid
verlicht mijn hart,
U bent de Morgenster.

refrein

Sterk als de zon is uw licht,
is uw pracht, is uw heerlijkheid
verlicht mijn hart
met de gloed van uw majesteit.