OV675 - Al wat leeft

strofe 1

Vader, ik kom in uw heiligdom binnen,
Maker van hemel en aard,
vol eerbied voor uw heerlijkheid.
Heilig, heilig bent U in uw tempel
vol van genade en pracht.
Ik prijs U, mijn hart aanbidt U.

refrein

Al wat leeft, alles zingt
dat uw liefde ons omringt.
De schepping roept luid,
de zee doet mee.

Zelfs de bomen zijn blij,
prijzen U en zo ook wij.
Ik zing een nieuw lied
en ik verhoog uw Naam
en prijs uw majesteit!

strofe 2

Jezus, Heer van het leven, Verlosser,
wij komen dicht bij uw troon
en willen U ons leven geven.
Vul ons, vul ons opnieuw met uw liefde,
laat heel de wereld het zien,
vervul ons en toon uw glorie!

slot

Ik zing een nieuw lied
en ik verhoog uw Naam en prijs U Jezus,
Ik verhoog en prijs U Jezus,
ik verhoog en prijs uw majesteit!