OV673 - Heer van de Hemelse Machten

strofe 1

Heer van de hemelse machten,
Schepper van hemel en aard',
hoe kan een mens toch bevatten
dat U hem kent en bewaart?
Heer van de hemelse machten,
oneindig is Uw grote naam.

refrein

Overweldigend bent U,
ontzagwekkend in Uw grootheid,
overrompelend, zo liefdevol bent U.
Onvoorstelbaar is Uw plan,
onbegrijpelijk Uw lijden,
door genade mag ik nu naderen tot U.

strofe 2

Heer van de hemelse machten,
Schepper van hemel en aard',
U werd een mens vol van smarten
werd voor geen lijden gespaard.
Heer van de hemelse machten,
oneindig is Uw grote trouw.

brug

Heilig, heilig, heilig bent U Heer
Heilig, heilig, heilig bent U
Heer van de hemelse machten.
Heer van de hemelse machten.

strofe 3

Heer van de hemelse machten,
Schepper van hemel en aard',
hoe kan een mens toch bevatten
dat U hem kent en bewaart?
Heer van de hemelse machten,
oneindig is Uw grote naam,
oneindig is Uw grote naam!

slot

Heer van de hemelse machten.