OV672 - Heerser over alle dingen

strofe 1

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van Uw liefde wil ik zingen
buigen voor Uw majesteit

Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw Naam weerklinkt door het heelal
'Die was en is en komen zal'

strofe 2

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
de natuur spreekt zonder woorden
vol verwondering luister ik

U schiep leven door Uw Woord
bracht het licht en duister voort
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

strofe 3

In het lijden van dit leven
in een dal van duisternis
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis

Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant
ik hoef geen gevaar te vrezen
als Uw huis mijn schuilplaats is

slot

Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
'Die was en is en komen zal'