OV670 - Op hem rust mijn geloof

strofe 1

Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer
en aardse rijkdom heeft geen waarde meer.

Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn
in Gods familie, wonen bij Hem.
Als uw erfgenamen bindt U ons samen,
ons leven geven wij tot eer van U.

strofe 2

Verbonden als uw volk, verenigd in uw Naam;
één hoop, één Heer, één roeping om te gaan.
Aanbiddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid
en raakt uw Heil’ge Geest ons allen aan.

Laten we opstaan vol van Gods liefde,
laat ons op weg gaan naar mensen in nood.
Vertel Jezus’ boodschap aan heel de wereld,
dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

strofe 3

En worden wij bedroefd, help ons om in ons land
te strijden voor gerechtigheid en eer.
Geen angst weerhoudt ons meer, als wij de wedloop gaan;
ons leven is gekruisigd met de Heer!

Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld;
wie kan bestrijden dit machtige vuur?
Wij blijven belijden in moeilijke tijden:
‘Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!’

strofe 4

En op die grote dag daalt neer bij God vandaan,
de heil’ge stad, het nieuw’ Jeruzalem.
Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon,
één volk gevormd uit elke stam en taal.

Wat een bevrijding, machtige tijding:
De Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling voor heel de schepping
van al wat is beloofd door Jezus’ komst!