OV669 - Adonai (Heer van de eeuwigheid)

strofe 1

Heer van de eeuwigheid
laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israƫl.

Kom in uw wijsheid en macht,
vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart,
toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien
die komt in majesteit,

refrein

Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer! Adonai.

strofe 2

Zie Jeruzalem wacht,
heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit
naar de dag dat Hij komt.
En hoor hoe Sion zingt:
gezegend U die komt.

brug

U bent Heer over al wat leeft
U bent Heer over al wat leeft
U bent Heer over al wat leeft
U bent Heer over al wat leeft

En hoor hoe Sion zingt:
gezegend Hij die komt.

slot

Adonai,
Adonai,
Adonai.