OV667 - Hoor het geluid

strofe 1

Hoor het geluid
van volken die God aanbidden.
Hoor het geluid,
de kinderen van God die zingen:

Wie zal voor ons gaan?
Wie roept het uit
tot de einden van de aard:
Jezus is Heer!

refrein

Spreek tot de volken: Bevrijding!
Kom en aanbid Hem,
kniel voor Hem neer.
Spreek tot de volken:
Het koninkrijk komt nu heel dicht bij.

Spreek tot elk bolwerk van satan:
Duistere machten, wijk in Zijn Naam!
Spreek tot de volken:
Het koninkrijk komt nu heel dichtbij.
We spreken uit:
Wees vrij, wees vrij, wees vrij!

strofe 2

Hoor het geluid
van volken in nood roepen.
Hoor het geluid
van kinderen die eenzaam huilen.

Wie zal voor hen gaan?
Wij roepen het uit
tot de einden van de aard:
Jezus is Heer!

brug

Wees vrij! (X7)

(m) Wees vrij!
(v) Elke natie, elke stam en taal
(m) Wees vrij!
(v) bouw uw koninkrijk nu overal.
(m) Wees vrij!
(v) Elke natie, elke stam en taal
(m) Wees vrij!
(v) bouw uw koninkrijk nu overal.
(m) Wees vrij!
(v) Van noord tot zuid van oost tot west:
(m) Wees vrij!
(v) wees vrij, wees vrij!

slot

Spreek tot de volken:
Bevrijding!
Spreek tot de volken:
Kniel voor Hem neer.

Spreek tot de volken:
Het koninkrijk komt
nu heel dicht bij
We spreken uit: Wees vrij!