OV665 - Tot aan die dag

strofe 1

Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.

Ooit komt er een dag
dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon.

strofe 2

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad
waar geen pijn en geen verdriet is.

Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad
dat de Vader onze tranen wist.

refrein

Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.

Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag.

brug

Ik verlang zo naar de dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik U mag herkennen aan uw stem.

Als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.