OV664 - Wij buigen neer

strofe 1

Rijken en armen,
zonen en dochters
knielen voor Jezus neer.
Verliezers en winnaars,
heiligen, zondaars,
zien op één dag hun Heer.

refrein

En wij buigen neer,
koningen brengen Hem eer,
aanbidden Jezus.
Hij is voor ons liefde en trouw,
liefde en trouw van God.

strofe 2

Winter en zomer,
bergen en stromen
fluisteren zacht zijn naam.
Heilig en machtig,
goed en barmhartig,
zijn liefde zal eeuwig bestaan.

brug

Hij is het licht van de wereld
en Heer van het kruis.

slot

En wij buigen neer,
koningen brengen Hem eer
En wij aanbidden Jezus,
ja, wij aanbidden Jezus,
ja, wij aanbidden Jezus.
Hij is voor ons liefde en trouw,
liefde en trouw van God.