OV662 - God regeert / Ik verlang naar U

strofe

U bent heilig, heilig Heer
heel de schepping buigt zich voor U.
Halleluja, halleluja, glorie in de hoge.

En ik zing, ja, ik zing
een loflied voor U, zolang ik leef.

refrein

God regeert, Hij regeert
heilig is de Heer der heren.
God regeert, Hij regeert
in eeuwigheid.

slot

In eeuwigheid.
In eeuwigheid.
In eeuwigheid.
In eeuwigheid.

Ik verlang naar U,
Ik verlang naar U Heer,
naar U Heer. (4x)