OV661 - Maak groot onze God

refrein

Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.

strofe 1

De Koning in zijn pracht,
bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem,
aarde, juich voor Hem.

Het duister vreest zijn licht;
als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem,
vlucht het voor zijn stem.

strofe 2

De God die eeuwig leeft,
die tijd geschapen heeft,
de Vader, Geest en Zoon,
Vader, Geest en Zoon.

Het Lam dat werd geslacht,
de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon,
Koning op de troon.

brug

Allerhoogste Heer,
waardig onze Heer.
Kom, zing met mij:
maak groot onze God.