OV658 - Jezus, Uw naam

refrein

Jezus, Uw naam
is de allerhoogste naam.
Jezus, Uw naam
vult ons hart, waar wij ook gaan.

strofe 1

In Uw naam is heil en macht,
overwinning, liefde en kracht.
Heer, Uw naam is licht
in de duisternis. Jezus!
Heer, Uw naam is licht
in de duisternis. Jezus!

strofe 2

In Uw naam is redding en hoop,
onze troost in elke nood.
Heer, Uw naam herstelt
wat gebroken is. Jezus!
Heer, Uw naam herstelt
wat gebroken is. Jezus!

strofe 3

In Uw naam is heil en macht,
overwinning, liefde en kracht.
Heer, Uw naam is licht
in de duisternis. Jezus!
Heer, Uw naam is licht
in de duisternis. Jezus!