OV657 - Zie het kruis

strofe 1

Zie, de dag breekt aan
vol van duisternis,
Christus op weg naar Golgota.
Zondaars grepen Hem
en bespotten Hem,
sloegen Hem aan een kruis.

refrein 1

Zie het kruis, voel zijn kracht:
Christus droeg onze straf;
werd veracht,
maar Hij bracht vergeving,
stervend aan het kruis.

strofe 2

O, te zien hoe pijn
Uw gelaat vervormt,
als al die zonde op U drukt.
Bitterheid, verraad,
elke slechte daad
kroont uw bebloed gezicht.

strofe 3

Nu dooft al het licht
en de aarde beeft,
want Hij, haar Maker,
buigt zijn hoofd.
Zie de voorhang scheurt,
doden leven weer.
Dank God, het is volbracht!

strofe 4

Ik zie ook mijn naam
in Uw wonden staan,
want door Uw lijden ben ik vrij.
Dood is weggevaagd
en nu leef ik weer,
doordat Uw liefde won.

refrein 2

Zie het kruis, voel zijn kracht:
Lam van God werd geslacht;
maar Hij leeft
en Hij geeft vergeving,
want het is volbracht!