OV656 - Ontwaak, verhef je stem

refrein

Ontwaak, verhef je stem,
mijn ziel, verheerlijk Hem.
Zing nu met de schepping mee;
prijs God en juich voor Hem!

strofe 1

Het oog van de vijand was op mij,
hij trok mij met leugens omlaag.
Maar ik ben veilig in uw schaduw,
ik verhoog U, o El Shaddai!

strofe 2

Mijn vijanden zweren steeds samen,
dan brengen ze mij in het nauw.
Toch worden ze stil als ik roep tot God,
als ik zing van uw grote trouw!