OV655 - Ik prijs U met mijn dans

strofe

Ik wil zingen voor de Heer
en ik verhef mijn stem,
want U hoorde mijn schreeuw.

Ik wil zingen voor de Heer
en hef mijn handen op,
want U trok mij op uit de put,
want U trok mij op uit de put.

refrein

En ik zing glorie, Halleluja!
Ik prijs Uw grote naam.
Ik zing Heilig, U bent waardig!
Ik prijs U met mijn dans.

En ik zing glorie, Halleluja!
Ik prijs Uw grote naam.
Ik zing Heilig, U bent waardig!
Ik prijs U met mijn dans.
Ja, ik prijs U met mijn dans.
Heer, ik prijs U met mijn dans.