OV653 - Kom, o bron van zegeningen

strofe 1

Kom, o bron van zegeningen, geef een nieuw lied in mijn hart,
vol van dank, niet te bedwingen, voor genade ongedacht.
Geef mij woorden om te zingen, met de eng’len rond uw troon,
Want uw naam blijft mij omringen en verlost mij van de dood.

strofe 2

Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis
en uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis.
Jezus zocht mij toen ik dwaalde, op mijn eigen wegen liep
en Hij kocht mij door genade met zijn bloed, dat redding biedt!

refrein

Kom, o bron, kom, o God. Kom, geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: kom, o bron van zegening
Kom, o bron, kom, o God. Kom, geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: kom, o bron van zegening

strofe 3

Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, ’t is genade, onverdiend.
Laat uw goedheid mij behoeden, wees mijn altijd trouwe vriend.
Zonder U ben ik verloren, zie ik zelf geen toekomst meer.
Laat mijn hart U toebehoren tot ik U ontmoet, mijn Heer!

refrein