OV652 - Zing voor de Koning

strofe 1

Zing voor de Koning, het Lam op de troon.
Hij zal regeren, Gods enige zoon.
Leven en redding brengt zijn heerschappij.
Vreugde zal heersen, de schepping wordt vrij.

refrein

Kom, zing dit lied met mij.
Zing dat je hoort bij Koning Jezus,
Hij is jouw Heer.

Kom richt je hart op Hem.
Zing nu, verhef je stem voor Jezus.
Zing voor de Heer.

strofe 2

Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.
Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.
Als Hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.
Satan moet wijken en Jezus regeert!