OV650 - Daarom komt er nooit een eind

strofe

Voor uw schoonheid ons getoond,
voor uw komst als Mensenzoon,
voor het wonder dat U gaf, wij prijzen U.
Voor uw liefde wondergroot,
voor uw lijden en uw dood,
hoe U zondaars heeft bevrijd, waaronder mij.

refrein

Daarom komt er nooit een eind,
komt er nooit een eind
aan de vreugde van mijn hart
vol van dankbaarheid.
Als mijn tijd gekomen is
en ik voor U verschijn,
gaat mijn lofzang door.

Als ik de hemel binnenga,
begin ik weer van vooraf aan,
zal ik juichend voor uw troon
van genade staan.
In een machtig hemels koor
klinkt dit lied de eeuwen door.
Mijn lofzang houdt nooit op,
houdt nooit op!

brug

En in het nauw gedreven,
door angst en zorg omgeven,
al zou de wereld U ontkennen,
ik kom luid en duidelijk voor Jezus uit!

slot

Heer ik prijs U, eeuwig prijs ik U!
Heer ik prijs U, eeuwig prijs ik U!
Heer ik prijs U, eeuwig prijs ik U!
Heer ik prijs U, eeuwig prijs ik U!