OV648 - Levende offers

strofe

U roept ons, Vader,
om als dank voor Uw liefde
U te aanbidden, Heer.
Wij willen komen
in Uw nabijheid
en buigen voor U neer.

Vernieuw ons denken nu,
open ons hart,
help ons Uw stem te verstaan.
U gaf Uw leven, Heer;
dankzij Uw dood
mogen wij voor U staan.

refrein

Hier zijn wij, als levend offer, Heer,
heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor Uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.

brug

Wij knielen neer bij het kruis,
zien Uw lijden heel dichtbij.
U wilde sterven voor ons;
ons leven geven wij.

slot

Wij eren U. (8x)