OV644 - Ik schaam mij niet voor U, mijn Heer

strofe 1

Ik schaam mij niet voor U, mijn Heer,
U bent de Rots waarop ik sta.
Ik schaam mij ook niet voor woord
of voor het kruis van Golgotha.
Vanaf de allerhoogste berg
tot in het allerdiepste dal,
ik roep naar iedereen en overal:

refrein

Jezus, U mijn Koning en mijn Heer.
Jezus, U bent al wat ik begeer.
Jezus, de dood heeft nu geen aanklacht meer.
Halleluja, halleluja.

strofe 2

Ik kan niet stil meer blijven staan,
U heeft zoveel voor mij gedaan.
Eens was ik ver bij U vandaan,
U zocht mij op en riep mijn naam.
Want als de wereld juichen kan
voor al dat tijdelijk vermaak
dan is de Eeuwige dit meer dan waard!

brug

Ha-le-lu-ja!
Ha-le-lu-ja!
Ha-le-lu-ja!
Ha-le-lu-ja!

slot

Halleluja!
Halleluja!
Halleluja!
Halleluja!
Jezus!