OV642 - De rivier

strofe 1

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

refrein

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

strofe 2

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier".

slot

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.