OV641 - U heeft mij voor Uzelf gemaakt

refrein

U heeft mij voor Uzelf gemaakt,
en mijn hart is onrustig
tot het rust vindt bij U.
U heeft mij voor Uzelf gemaakt,
en mijn hart is onrustig
tot het rust vindt bij U.

strofe 1

Herder van mijn ziel,
die het duister verlicht.
Ik zoek Uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.
Hoe ik mij ook voel,
U alleen bent mijn doel.
Ik zoek Uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.

strofe 2

Leid mij door de nacht,
Heer, uw woord geeft mij kracht.
Ik zoek Uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.
Dan zal ik U zien,
Jezus, Heer die ik dien.
En zie Uw aangezicht
waar ik rust vind bij U.

slot

En zie Uw aangezicht
waar ik rust vind bij U.