OV639 - Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer

strofe 1

Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
laat mij zeggen dat ik van U hou.
Heer, laat mij zijn in de schaduw
van Uw schoonheid,
laat mij zien Uw grote trouw.

Heel de aarde beeft
als Uw woord weerklinkt,
en de hemel die schudt door Uw kracht.
Maar 'k heb U lief met heel mijn hart, Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

strofe 2

Heer, laat mij horen hoe U fluistert,
als U zachtjes tot mij spreekt.
En toon mij dan Uw macht en Uw luister
tot ik voel het vuur van Uw Geest.

Laat U vinden in de droogte,
maak dit stof tot heilige grond.
En hier ben ik,
ik geef mij volledig
aan U, mijn God en Vriend.

strofe 3

Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
alles in mij roept uit naar U.
En ik verlang U dieper te kennen.
Ik vond vergeving dicht bij U.

Uw genade is zo oneindig groot,
U noemt mij een kind van God.
Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

slot

Uw genade is zo oneindig groot,
U noemt mij een kind van God.
Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.