OV638 - Prijs Adonai

strofe

Wie is als Hij?
De Leeuw, maar ook het Lam,
gezeten op de troon.

Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

refrein

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij ondergaat.

Prijs Adonai,
alle naties van de aard',
alle heiligen; aanbid Hem.