OV637 - Erken nu de Heer

strofe 1

Erken nu de Heer,
volken der aarde,
erken nu Zijn majesteit.
Kniel voor Hem neer,
want Hij is waardig,
vol macht en heerlijkheid.

aanloop

Als Hij spreekt boven de wateren,
rolt de donder, vlamt er een vuur.
Ontzagwekkend is Zijn machtige stem,
hoor naar Hem in dit heilig uur.

refrein

Alle glorie aan de eeuwige Heer,
alle heerlijkheid en eer.
Kom verhoog Zijn naam
en buig voor Hem neer.
Hij is Koning voor altijd.

strofe 2

Verhef dan je stem, volk van de Ene.
Verheug je en juich voor Hem.
Zijn Geest geeft je kracht,
Hij zegent met vrede,
nieuw leven is in Hem.