OV634 - Mijn hoop

strofe

U bent heilig en rechtvaardig
en wie U eren, zien Uw aangezicht.
Ik richt mijn oog naar U omhoog
en zie Uw majesteit, Uw heerlijkheid
en heel mijn ziel aanbidt U.

refrein

Mijn hoop is in de naam van de Heer.
Heer, U bent mijn kracht
en U bent mijn lied.
Mijn hulp is in de naam van de Heer
en Uw grote trouw blijft voor eeuwig.

slot

Blijft voor eeuwig
Blijft voor eeuwig
Blijft voor eeuwig
Blijft voor eeuwig