OV633 - Agnus Dei

Halleluja, halleluja,
Want de Heer God, almachtig, regeert!
Halleluja, halleluja,
Want de Heer God, almachtig, regeert!

Halleluja, heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam,
U bent heilig, heilig,
bent U heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.
Amen.