OV629 - Als er vergeving is

strofe 1

Hoe kan ik verder leven,
hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven
wat mij is aangedaan.

De wonden in mijn ziel,
de haat en bitterheid,
lijken niet te helen
niet door woorden, niet door tijd.

refrein 1

Maar als er vergeving is
kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet
diep vanbinnen.

Als er vergeving is,
kan er genezing zijn
en de weg van herstel
kan beginnen.

strofe 2

O God, ik heb U nodig,
ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken
in angst en in verdriet.

Hoe kan ik ooit vergeven
zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen
wat mij beschadigd heeft?

brug

Geef mij de kracht van Uw liefde
om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.

Want is Uw liefde niet sterker
dan de dood
en Uw vergeving niet dieper
dan mijn nood?

refrein 2

Want waar Uw vergeving is
zal genezing zijn
van de pijn en het verdriet
diep vanbinnen.

Waar Uw vergeving is,
zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.
En de weg van herstel kan beginnen.