OV628 - Een hoop die zeker is

strofe 1

Een hoop die zeker is
een groot geheimenis
beloofd door God
is nu aan ons onthuld

Als een volmaakte schat
die heel Gods plan omvat
Christus in ons
hoop op Gods heerlijkheid

refrein

En het leven dat ik leef
is nu niet meer van mij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig

Elke dag dat ik besta
leef ik niet meer, maar Hij
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig

strofe 2

Liefde die zuiver is
Vaders getuigenis
zijn eigen Zoon
die onze zonde droeg

Hij heeft zichzelf omhuld
met onze zondeschuld
Daar aan het kruis riep Hij:
'Het is volbracht!'

strofe 3

Leven dat sterker is
dan dood en duisternis
en onverslaanbaar
voor de macht der hel

Met Jezus doodgegaan
en met Hem opgestaan
zullen wij delen
in zijn heerlijkheid