OV624 - Wees genadig

strofe 1

De woorden die U sprak, Heer
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van Uw beloften
is langzaam uitgedoofd.

Met een hart vol van twijfel
volg ik aardse wijsheid.
Vergeef mij toch mijn ongeloof;
hernieuw het vuur in mij.

refrein

Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

strofe 2

Ik bouwde zelf een altaar
van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen
ver bij U vandaan.

Nu keer ik terug en stort mij
in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij
opnieuw Uw weg te gaan.

strofe 3

Ik hunker naar Uw liefde,
barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving
die geen einde kent.

Alles in mij buigt nu voor U,
hier in Uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing
schijnt helder in de nacht.