OV621 - U bent mijn Anker

strofe 1

U bent mijn Anker,
mijn Licht en mijn Bevrijder.
U bent mijn Vesting,
dus vrees ik geen kwaad.

Want al keert de vijand zich tegen mij,
in Uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn.
Als ik roep, dan bent U nabij.
U tilt mij hoog op een rots,
ik zing en juich voor U.

refrein

Eén ding wil ik vragen, Heer,
met heel mijn hart,
dat ik in Uw huis mag zijn
iedere dag
en rustend aan Uw vaderhart
Uw liefde bewonderen mag.

strofe 2

Leer mij Uw weg, Heer
en effen al mijn paden.
Laat mij niet los, Heer,
mijn hoop is op U.

'k Wil Uw goedheid zien
op mijn levenspad
en Uw leiding zoeken bij elke stap.
Als mijn hart zegt: "Ga naar Hem toe",
dan wacht ik op U
bij alles wat ik doe.