OV617 - Een machtig maker

strofe 1

Een machtig Maker
formeerde mijn hart.
Hij nam voor de tijd begon
mijn leven in Zijn hand.

refrein 1

Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
en hoort mij als ik roep.

strofe 2

Ik heb een Vader,
Hij noemt mij Zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen,
waarheen ik ook zal gaan.

slot

Hij kent je naam,
Hij weet zelfs wat je denkt.
Hij ziet jouw stil verdriet
en luistert als je roept
en luistert als je roept.