OV615 - Waardig is het Lam

strofe 1

Dank U voor het kruis, Heer,
dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

strofe 2

Dank U voor Uw offer,
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
en omarmt mij als Uw zoon.

refrein

Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.