OV614 - Uw genade is mij genoeg

strofe 1

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!'
Zo gaf God Zijn eigen Zoon.

strofe 2

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht!'

refrein

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

strofe 3

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald.
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

strofe 4

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

slot

Uw genade is mij genoeg
Uw genade is mij genoeg