OV612 - En ik kom tot U

strofe 1

In Uw aanwezigheid
kan ik daar ooit zijn,
want ik ben een mens,
zondig en onrein.
Maar U gaf uw Zoon
om in mijn plaats te staan
en door wat Hij deed
mag ik binnengaan.

refrein

En ik kom tot U
met een open hart.
En ik kom tot U,
God van mijn verlossing.
En ik kom tot U
zoals ik ben.
En ik kom tot U
in aanbidding.

strofe 2

U voelt met mij mee,
vreugde en verdriet.
U werd ook verzocht,
toch zondigde U niet.
Daarom mag ik nu
met vrijmoedigheid
komen tot U troon
in uw aanwezigheid.